Overslaan en naar de inhoud gaan

Manuscripten

Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum ontvangt uw manuscript graag ter beoordeling. Wij verzoeken u wel om eerst onze richtlijnen te lezen.

  1. Controleer voor inzenden op onze websites of uw manuscript binnen de door ons uitgegeven fondsen past. 

  2. Stuur uw manuscript bij voorkeur per e-mail aan manuscripten@unieboekspectrum.nl, met als onderwerp ‘Manuscript - (titel van uw manuscript)’. Manuscripten zonder duidelijke onderwerpregel worden niet in behandeling genomen.

  3. Lever uw manuscript aan in een duidelijk leesbaar 12-punts lettertype, met een regelafstand van anderhalf. Handgeschreven manuscripten worden niet in behandeling genomen.

  4. Voorzie het manuscript van een heldere synopsis, waarin u beknopt inhoud en plot van uw boek beschrijft, en indien relevant de personages introduceert en uitleg geeft over de omgeving waarin het boek zich afspeelt.

  5. Maak in uw begeleidende e-mail duidelijk: wie u bent, wat de titel van uw manuscript is en tot welk genre het behoort, en omschrijf in maximaal twee alinea's de inhoud van uw manuscript.

  6. Wij gaan ervan uit dat elk ingezonden manuscript een door de auteur origineel, eigengemaakt werk is. Wij vragen inzenders dan ook geen werk in te sturen dat vervaardigd dan wel verrijkt is door AI content generators als ChatGPT en waarmee mogelijk rechten van derden worden geschonden. De verantwoordelijkheid voor het auteursrecht van het ingeleverde werk ligt bij de inzender.

  7. U ontvangt een automatische bevestiging van ontvangst.

  8. Aangezien onze uitgeverij per jaar zeer veel manuscripten ontvangt, proberen wij binnen 3 maanden te reageren. Wij kunnen dit echter niet garanderen. Over afwijzingen kan niet worden gecorrespondeerd.

  9. U ontvangt geen beoordelingsrapport. Indien u dat wenst, kunt u zich wenden tot een scriptbeoordelingsbureau, zoals Stichting Schrijven, Amsterdam en BSN - Bellevue, Noordwijk.

  10. Wij publiceren uitsluitend in het Nederlands.