Overslaan en naar de inhoud gaan

9.1 Onder informatiedragers worden verstaan alle fysieke en digitale producten in de meest ruime zin waarop gegevens zijn of kunnen worden vastgelegd.

9.2 Reproductie van informatiedragers, als ook reproductie van met behulp van deze informatiedragers vervaardigde goederen, is niet toegestaan, tenzij Unieboek | Het Spectrum daartoe schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.