Overslaan en naar de inhoud gaan

14.1 Op de overeenkomst of op nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, in welke vorm en welke taal zij ook zijn of worden aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst of naar aanleiding van of in verband met nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, tussen partijen ontstaan zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.

14.3 In geval van aankoop via een van de door Unieboek | Het Spectrum beheerde webwinkels, kan een consument – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – ook een klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 3105310. Deze onafhankelijke commissie doet dan een uitspraak over het geschil, welke als bindend advies geldt. Wordt de consument (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) terugbetaald.

14.4 Indien de algemene voorwaarden van Unieboek | Het Spectrum ook in een vreemde taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg ervan.