Overslaan en naar de inhoud gaan

13.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Unieboek | Het Spectrum geleverde zaken of diensten, zoals auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Unieboek | Het Spectrum en/of haar leveranciers. De overeenkomst ziet derhalve op generlei wijze toe op de overdracht van enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van Unieboek | Het Spectrum en/of toeleveranciers op Afnemer. Ieder ander of verdergaand recht, dan overeengekomen, tot verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de producten is uitgesloten.

13.2 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.

13.3 Op alle gedownloade bestanden, waaronder muziek, software, tekst (gesproken en/of geschreven), afbeeldingen, etc. rust auteursrecht. Deze bestanden worden niet verkocht maar gesublicenseerd aan de Afnemer, ongeacht het gebruik van termen als “koop”, “verkoop”, “bestel”, etc. De sublicentie op deze digitale downloads is non-exclusief, nietoverdraagbaar, niet sub-licenseerbaar, beperkt en alleen bestemd voor gebruik binnen Nederland. De digitale bestanden mogen worden gedownload naar één enkele computer. De bestanden mogen op die computer ongelimiteerd worden afgespeeld. De bestanden mogen maximaal tien keer op Cd worden gebrand voor persoonlijk en niet commercieel gebruik.