Overslaan en naar de inhoud gaan

12.1 Unieboek | Het Spectrum respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Unieboek | Het Spectrum niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring, tenzij hiertoe uitdrukkelijk toestemming is verleend.

12.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Unieboek | Het Spectrum kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Unieboek | Het Spectrum en de door haar gedreven handelsnamen / merken worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor de totstandkoming en de afwikkeling van overeenkomsten, alsmede voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Unieboek | Het Spectrum. De online-bezoeker geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Unieboek | Het Spectrum is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, bijvoorbeeld wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Unieboek | Het Spectrum, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Unieboek | Het Spectrum is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

12.3 Unieboek | Het Spectrum verzamelt tevens niet-persoonlijke informatie over onze onlinebezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem.

12.4 Unieboek | Het Spectrum zal persoonsgegevens niet langer verwerken voor direct marketing doeleinden indien de betrokkene Unieboek | Het Spectrum daartoe verzoekt, bij voorkeur via info@unieboekspectrum.nl.