Marcelle Mulder & Anniek Kramer

Marcelle Mulder is humanistisch geestelijk verzorger en werkt sinds 2003 met ouderen, verzorgenden en familieleden bij Patyna, voorheen Zorggroep Tellens, in Friesland aan projecten over dementie, reanimatie, familieparticipatie en dergelijke. Daarnaast werkt ze vanuit haar eigen bedrijf Curamea bij diverse zorginstellingen als gespreksleider Moreel Beraad, coach en adviseur. Samen met collega Trijntje Scheeres publiceerde zij in 2010 het werkboek Met ouderen in gesprek over levensvragen (online te lezen via www.curamea.nl). In 2010 werd haar vader ziek en samen met haar broer en zus begeleidde zij hem intensief gedurende zijn laatste levensjaren.

Anniek Kramer is eigenaar van bureau Menskapitaal, dat zich vooral richt op HR-beleid en coaching. Sinds 2014 doet zij projecten bij een grote zorginstelling in Den Haag. Vanaf 2009 werkte zij enige jaren als vrijwilliger bij het woon-zorgcentrum in haar woonplaats. Naast het begeleiden van activiteiten schreef zij Het vat vol herinneringen, een set themabladen, waarmee vrijwilligers geïnformeerd kunnen worden over de achtergronden van de bewoners met wie ze werken. In 2010 werd haar moeder opgenomen in een verpleeghuis en haar vader in een verzorgingshuis. Tot aan hun overlijden was zij nauw betrokken bij hun zorg.

Marcelle Mulder en Anniek Kramer zijn vriendinnen sinds hun jeugd en hebben samen het boek Op bezoek bij een dierbare met dementie geschreven.

Verschenen van deze auteur

Op bezoek bij een dierbare met dementie
144 pagina's
Prijs: €16.99
More >>