Rienk de Haan

Rienk de Haan (1943) was aanvankelijk leraar basisonderwijs en studeerde Nederlands en Friese taal- en letterkunde aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Van 1980 tot 2004 was hij werkzaam bij de Fryske Akademy als terminoloog en lexicograaf. Van zijn hand verschenen Wurdlist foar it offisjele ferkear (1986), Wat en Hoe Fries (1989), Mei freonlike groetnis (1995), Terminology fan ‘e saakfakken (2000) en Fryske Foarnammen (2004). Verder was hij een van de redacteuren van het tweedelige Frysk Hânwurdboek dat in 2009 verscheen. Het boek Fries voor zelfstudie was het resultaat van zijn onderwijsachtergrond en kennis van de Friese taal.

Verschenen van deze auteur