Katja Zaich

Katja Zaich is Duitse, ze heeft in Duitsland Duits en Frans gestudeerd, is gepromoveerd in de Duitse taal- en letterkunde en heeft in Nederland een Europees Diploma Lexicografie behaald. Sinds haar komst naar Nederland is ze onder andere actief als vertaler en taaltrainer. Vanuit deze ervaring heeft ze de boeken “Prisma Duits voor zelfstudie” en – als co-auteur – “Praktisch Deutsch (Prisma)” speciaal voor Nederlandstaligen geschreven die Duits willen leren of hun Duits willen verbeteren. Haar uitgangspunt is de sterke verwantschap tussen de Nederlandse en de Duitse taal. Nederlandstaligen zijn vaak niet gebaat bij algemene eentalige methodes die geen rekening houden met de moedertaal van de student. Als de beruchte Duitse grammatica echter vanuit het perspectief van het Nederlands wordt verklaard, zijn veel dingen plotseling duidelijk en enigszins logisch.

Naast auteur van deze boeken is Katja Zaich ook bewerker van de Prisma woordenboeken Duits-Nederlands en Nederlands-Duits, zowel pockets als handwoordenboeken. Ze is nog steeds werkzaam als taaltrainer en vertaler en ontwikkelt bovendien materiaal voor schoolboeken.

Verschenen van deze auteur