Onderwijs

Een groot deel van de kinderboeken,naslagwerken, woordenboeken en non-fictie uitgaven van Uitgeverij Unieboek |Het Spectrum bv worden gebruikt in het onderwijs. Leerlingen van allegeneraties zijn opgegroeid met de Prisma pocketwoordenboeken, die uiteraardniet enkel meer als pocket, maar ook in digitale vorm worden aangeboden.Winkler Prins, voor velen bekend van de grote papieren encyclopedie vanvroeger, of van de samenwerking met Microsoft onder de naam Encarta, biedtleerlingen en docenten een complete online kenniskit.

Taaltrainingen en woordenboeken van Prisma

Prisma heeftverschillende taaluitgaven die zeer geschikt zijn voor gebruik in hetonderwijs. Zo zijn er Prisma pocketwoordenboeken, maar ook handwoordenboeken en basiswoordenboeken zowel in boekvorm als online beschikbaar. Daarnaast biedt Prisma zowel beknopteals uitgebreide grammatica’s, praktische uitgaven over voorzetsels,spreekwoorden en synoniemen, spellinggidsen, taalcursussen en lesbrieven terondersteuning van de taallessen. Bekijk ons actuele productaanbod op www.prisma.nl.

Online encyclopedieën van Winkler Prins

Op veel scholen wordende Winkler Prins encyclopedieën, voorheen Encarta, ingezet in de les. WinklerPrins online is volledig webbased en daardoor inzetbaar via ELO en digitaalschoolbord.

• De Junior WinklerPrins online is geschikt voor het basisonderwijs en bevat korte teksten op eenbegrijpelijk taalniveau, veel afbeeldingen, video’s, animaties en eeneenvoudige zoektechnologie, zodat ook de beginnende gebruiker er zelfstandigmee uit de voeten kan.

• De Studie WinklerPrins online is geschikt voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Hettaalgebruik is helder, de artikelen zijn beperkt in lengte en de vormgeving isaantrekkelijk.

• De Grote WinklerPrins online is een zeer volledige en prachtig vormgegeven encyclopedie diegeschikt is voor de tweede fase van het voortgezet onderwijs, het mbo en hethoger onderwijs.

Als u geïnteresseerdbent, kijkt u ook eens op www.winklerprins.com voor een proefabonnement.

Offerte of docentenexemplaar aanvragen?

Als u geïnteresseerdbent in de mogelijkheden die wij u kunnen bieden, mailt u dan naar:

Prisma taalproducten                          info@prisma.nl

Winkler Prins online                            verkoop@winklerprins.com.

Docentenexemplaren verkoop@unieboekspectrum.nl o.v.v.titel van de uitgave, isbn en school en verzendadres.

Of bel via onsalgemene nummer: +31 30 7998300.

Leveringsvoorwaarden

Onze leveringgeschiedt onder toepassing van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden vanUitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv.