Copyright

Een bezoeker/ster van de website van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv (ook niet via een eigen netwerk).

De website van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de auteurs, noch Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv stellen zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden op deze site.

Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv.