Colofon

Fotografie: Hans Janssen, Wilco van Dijen, Patrick Kerkhof, Peter van Haaften, Mike van der Vet

www.unieboekspectrum.nl is powered by UitgeverijUnieboek | Het Spectrum bv, Houten.

© 2010 www.unieboekspectrum.nl

© 2010 Uitgeverij Uitgeverij Unieboek | Het Spectrumbv

Postbus 23202, 1100DS Amsterdam

Lid Thuiswinkel.org sinds: 16-5-2007

Niets van deze uitgave mag op welke wijze dan ookworden verveelvoudigd zonder de voorafgaande toestemming van de uitgever enandere auteursrechthebbenden. De redactie is niet aansprakelijk voor gegevensdie door derden worden verstrekt.

Een bezoeker van de website van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv mag geen auteursrechtelijk beschermd werk of andere opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv (ook niet via een eigen netwerk).