We zijn verhuisd

()

Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum is verhuisd van Houten naar de Mondriaantoren aan de Amsterdamse Amstel, met prachtig uitzicht over Amsterdam.

Vanaf januari 2019 is de gehele LannooMeulenhoff Groep gevestigd in de Mondriaantoren: Unieboek|Het Spectrum op de 15e verdieping, TerraLannoo en LannooCampus op de 14e en Meulenhoff Boekerij op de 16e.

Ons nieuwe adres is: 

Unieboek|Het Spectrum
Amstelplein 32 
1096 BC Amsterdam

Ons postadres is: 

Unieboek|Het Spectrum
Postbus 23202
1100 DS Amsterdam 

Ons centrale telefoonnummer is +31 (0)20 236 42 00

We hopen iedereen in de Mondriaantoren te mogen ontmoeten, en kijken uit naar een voortzetting van onze inspirerende en prettige samenwerking.