Prisma Online XL Frans

 

De grootste Prisma's heten nu XL.

  • Het woordenboek Frans bevat 78.000 trefwoorden, 90.000 woordbetekenissen en 125.000 voorbeeldzinnen en zegswijzen.
    • Bestemd voor iedereen die het Frans in al zijn nuances wil kunnen begrijpen, spreken of schrijven, voor school, studie, werk en thuis.
  • Waar wilt u Prisma Online XL Frans kopen?

    Selecteer een van onderstaande winkels