Prisma Online XL Duits

De grootste Prisma's heten nu XL.

  • Het woordenboek XL Duits bevat 100.000 trefwoorden, 132.000 woordbetekenissen en 75.000 voorbeeldzinnen en zegswijzen.
  • Bestemd voor iedereen die het Duits in al zijn nuances wil kunnen begrijpen, spreken of schrijven, voor school, studie, werk en thuis
  • Waar wilt u Prisma Online XL Duits kopen?

    Selecteer een van onderstaande winkels