Geschiedenis van het Nederlands

Voor alle taalliefhebbers en taalstudenten verschijnt nu een vernieuwde, veelomvattende uitgave over de geschiedenis van het Nederlands.

Geschiedenis van het Nederlands biedt een overzicht van de voorgeschiedenis en de ontwikkeling van onze taal, vanaf de vroegste stadia tot het moderne Nederlands. De weg van de oudst bewaarde Germaanse taal naar het moderne Nederlands is een fascinerend traject. Hij voert ons van het Gotisch uit de vierde eeuw naar het Middelne¬derlands (circa 1200 tot 1500) en van het 16e- en 17e-eeuws Nederlands naar de huidige spreek- en schrijftaal.
Intrigerende taalveranderingen en het ontstaan van een standaardtaal passeren de revue. Ook regionale en sociale taalverschillen in het verleden en heden komen voor het voetlicht. Speciale aandacht krijgt het Nederlands in België. Een hoofdstuk over recente taalontwikkelingen in de 21e eeuw maakt het boek geheel up-to-date.

‘Onmisbaar voor wie zich om onze taal bekommert.’ De Standaard

‘Van der Wals en Van Brees benadering is veelzijdig, hun stijl helder, […]’ Jaap de Berg, Trouw

‘Het […] boek van Marijke van der Wal is een kostelijke reis van enkele eeuwen door de ontwikkeling van de taal.’ Dick Houwaart, Tijd en TaakProf. dr. M.J. (Marijke) van der Wal is hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands bij de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur van de Universiteit Leiden.
Prof. dr. C. (Cor) van Bree is emeritus-hoogleraar Historische Taalkunde en Taalvariatie bij dezelfde Opleiding.

Waar wilt u Geschiedenis van het Nederlands kopen?

Selecteer een van onderstaande winkels