Vantoen.nu Schriftelijk rapporteren

Hoe vaak komt het voor dat een waardevol onderzoek, een interessante studie, een belangrijk betoog, niet de aandacht krijgen die zij verdienen, omdat de auteur de techniek van het rapporteren onvoldoende beheerst? Menigeen is reeds gestruikeld over de vele technische bijzonderheden die het rapporteren met zich brengt. Tot nu toe bestond in Nederland geen duidelijke handleiding op dit terrein en daarom getracht dit boek in deze leemte te voorzien. Alle aspecten die bij het samenstellen van schriftelijke stukken naar voren komen, worden er uitvoerig in behandeld: de logische opbouw, de methode van werken, het gebruik van de taal, het zoeken naar en gebruiken van documentatiemateriaal, het verwerken van cijfermateriaal in de vorm van tabellen en grafieken en tenslotte de typografische aspecten die bij het verveelvoudigen van schriftelijke stukken aan de orde komen. Men kan dit boek systematisch doorlezen en dan zal men er een boeiende cursus in schriftelijk rapporteren in vinden. Men kan het ook als naslawerk gebruiken in alle gevallen waarin men over de bovengenoemde onderwerpen op bepaalde moeilijkheden stuit; het uitvoerige register zal daarbij een uitnemend hulpmiddel zijn.
Schriftelijke rapporten, nota's en andere soortgelijke stukken zijn de belangrijkste communicatiemiddelen binnen een organisatie en ook tussen de afzonderlijke organisaties, zodra het om onderwerpen gaat van enig belang. zeer veel tijd en kosten worden verspild door technische gebreken in schriftelijke stukken. Dit boek kan ertoe bijdragen de kwaliteit van deze stukken aanzienlijk te verhogen. Al degenen die in het bedrijfseven, in de ambtelijke wereld of voor studiedoeleinden schriftelijke stukken moeten verzorgen, zullen daarom in dit boek verantwoorde en nuttige informatie vinden.

Waar wilt u Vantoen.nu Schriftelijk rapporteren kopen?

Selecteer een van onderstaande winkels