Vantoen.nu Giftig parfum

Mary Bellamy is een gevierde, maar weinig, beminde actrice, zeker niet bemind onder haar collega's, aangezien haar karakter en haar wijze van met anderen om te springen er zeer weinig toe bijdragen haar bij haar medemensen geliefd te maken. Het is daaraan te wijten dat haar vijftigste verjaardag, als een feestelijk gebeuren groots opgezet, niet bepaald een stralend Succes wordt, ondanks de beste bedoelingen van huisgenoten, medewerkers en bewonderende vrienden. Maar niemand vermoedt dat deze feestdag zulk een noodlottige afloop zal hebben, behalve dan de onbekende die de stille oorzaak is van de algemene ontsteltenis. Aldus is, zoals het in de rechtgeaarde detective roman behoort te zijn, het mysterieuze probleem gesteld. 'Men weet dat de fameuze schrijfster Ngaio Marsh dit genre uitnemend verstaat en de lezer is er van te voren van verzekerd dat de oplossing niet spoedig duidelijk zal worden. De benauwende spanning welke men graag ondergaat, zal tot het einde voortduren. Natuurlijk komt de vermaarde inspecteur Roderick Alleyn, met de trouwe Fox in zijn kielzog, haastig doch waardig aangesneld, en men weet derhalve dat de ontraadseling in goede handen is, al blijft het voorshands verborgen hoe de scherpzinnige politieman de knoop zal ontwarren.

Waar wilt u Vantoen.nu Giftig parfum kopen?

Selecteer een van onderstaande winkels