Ontwikkeling van de techniek

Wie aan de ontwikkelingen van de techniek denkt, staat waarschijnlijk in de eerste plaats de enorme technische ontwikkeling voor ogen die in deze eeuw heeft plaatsgevonden en hij zal de wortels daarvan zoeken in de industriële revolutie van de negentiende eeuw. De wortels van de techniek gaan echter veel dieper terug in de geschiedenis van onze cultuur. James Kip Finch begint het verhaal van de "bouwers" van onze cultuur in het oude Egypte en in Mesopotamië en hij volgt de "technische" draad die door de geschiedenis loopt, tot en met de technici, ingenieurs en uitvinders die de huidige technische ontwikkeling mogelijk gemaakt hebben. Hij schetst o.a. de ontwikkeling van het bouwen de architectuur, van bruggen, aquaducten en wegen, van dammen, kanalen en tunnels, van mijnbouw en machines en hij schetst de opkomst van de elektriciteit en van de elektronische en chemische industrie, daarbij uitgaande van het werk van mensen die in ieder tijdperk of land hebben bijgedragen tot de technische vooruitgang. Zo is een boeiend relaas ontstaan dat een onverwachte diepte geeft aan ons – vaak beperkte – begrip van en voor de techniek.

Waar wilt u Ontwikkeling van de techniek kopen?

Selecteer een van onderstaande winkels