Vantoen.nu Carrièrejagers

In deze monumentale roman schildert Jack Hoffenberg de snelle, briljante carrière van Steve Gilman, op zijn weg naar de top in de jungle van de New Yorkse zakenwereld. Het is een keiharde, niets en niemand ontziende wereld, waarin geen plaats is voor gevoeligheden, laat staan voor hogere idealen, maar waar alleen intelligentie, onvoorwaardelijke toewijding en een mateloze eerzucht gelen. Alleen de sterken, de meedogenlozen slagen, zij voor wie niets anders in het leven telt dan maatschappelijke roem en aanzien. Hun devies is: tijd is geld, en geld is macht. Wie niet bereid is daaraan alles op te offeren, nog andere waarden onderkent, is bij voorbaat verloren. Drie vrouwen delen Steve Gilmans triomfen en mislukkingen: Libby, zijn jeugdvriendin, met wie hij aan het begin van zijn loopbaan trouwde, maar wier liefde niet bestand bleek tegen de eisen welke zijn positie hem stelde; Karen, zijn mooie, invloedrijke minnares, wiens zelfzuchtig in staat was een man te vernietigen, en Peggy zijn bekwame secretaresse, de enige vrouw die misschien bij machte is hem waarachtige liefde te schenken.

Waar wilt u Vantoen.nu Carrièrejagers kopen?

Selecteer een van onderstaande winkels