Mensenkenner

Bies van Ede
Alwin moet strijd leveren tegen zijn hebzuchtige familie die na de dood van zijn moeder alles in het werk stelt om de houtzagerij van zijn vader in handen te krijgen. Alwin wordt verkocht aan de blinde bedelaar Lammert van wie iedereen weet dat hij het boze oog heeft. Dankzij Lammert wordt Alwin een mensenkenner.

Waar wilt u Mensenkenner kopen?

Selecteer een van onderstaande winkels